سخنرانی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد
امروز علاوه بر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سران کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، کره جنوبی و فرانسه نیز سخنرانی خواهند کرد.