ستاد توزیع یارانه‌ها: هرگونه افزایش قیمت بدون تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است
آن دسته از افرادی که در خصوص دهک بندهای فعلی اعتراض دارند می توانند از هم اکنون درخواست خویش را از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.