سازمان تازه تاسیس شهرستان چهارباغ، اولویت کاری بهزیستی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، وجیهه محمدی فلاح در جلسه شورای معاونین بهزیستی استان البرز که با دستور کار مشترک چالش ها و مشکلات شهر چهارباغ در اتاق جلسات بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: جلسه هفتگی شورا برگزار می شود. نمایندگان مجلس در ابتدای هفته جاری است و از جزایر حوزه های انتخابیه پرهیز می کند و همچنین راهکارهایی در راستای احصا و به چالش های رفاهی شهر تازه تاسیس چهارباغ در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به جامعه هدف می پردازد.

وی بیان کرد: با فوریت معاونت های تخصصی، افسران خبره دفاتر خود را در شهرستان چهارباغ راه اندازی کرده بودند و تمامی مشکلات و چالش های موجود این شهرستان را برطرف کردند. احصا و سعی کنید با توجه به قابلیت های موجود بر آن غلبه کنید.

مدیرکل بهزیستی البرز با توجه به نامناسب بودن فضای فیزیکی فعلی مدیریت شهری، افزود: لازم است نظارت بر فضای فیزیکی و زمین ساختمان اداره بهزیستی از سوی فرمانداری این شهرستان انجام شود تا نسبت به انجام آن اقدام شود. تامین اعتبار برای ساخت و ساز و تجهیز. همچنین مکاتبات چارت سازمانی شهر چهارباغ با بهزیستی کشور انجام شود.

وی افزود: با توجه به نامشخص بودن حساب مشتریان، مطلوب است همکاری شهرستان های چهارباغ و ساوجبلاغ و اداره فناوری اطلاعات ظرف یک هفته رفع و به شورای اعضای آتی گزارش شود.

محمدی فلاح خاطرنشان کرد: لازم است حوزه های تخصصی ساز و کاری برای تفکیک تخصیص اعتبار شهرستان ها فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناس مدیریت بحران و رئیس دفتر فنی و مهندسی از چهارباغ و تمامی مشکلات ساختمان از نظر امنیتی بازدید کرده بودند. احصا و همچنین تشکیل جلسه ستاد مناسب سازی در شهرستان چهارباغ در دستور کار قرار گیرد.