ریزش کوه در خیابان هراز در روز ۱۳ بدر (فیلم)
عکس های ریزش کوه در خیابان هراز در ۱۳ بدر را ببینید.