رویداد رادیویی؛ حمله سایبری یا کار نفوذی ها؟


معاون وزیر کشور گفت: صدا و سیما در حال بررسی هستند که آیا این حمله سایبری بوده یا عوامل نفوذی.

نوشته احد صداسیما; حمله سایبری یا کار نفوذی ها؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.