روشی جالب برای بریدن پیاز بدون اشک! (فیلم)
یک متخصص آشپزی در استرالیا ادعا کرد که با نشان دادن اینکه چگونه می تواند پیاز را در ۳۰ ثانیه برش دهد، گریه شما را متوقف می کند.