روسیه درگیر جنگ فرسایشی و کمبود ذخایر مهمات است
نشریه آمریکایی فوربس: به گفته منابع آمریکایی، روسیه احتمالا به دنبال خرید موشک های بالستیک و کروز از ایران و کره شمالی برای ادامه جنگ فرسایشی در اوکراین است.