روز گذشته هشت نفر از جمله دو جاسوس ایرانی در تلاش برای ربودن یک سرباز سابق ایرانی دستگیر شدند.هشت نفر ، از جمله دو جاسوس ایرانی ، می خواهند سربازان سابق ایرانی را به کشور خود در وان قاچاق کنند. این به دست MIT و پلیس گرفتار شد.

دیدگاهتان را بنویسید