روز پزشک مبارک | شرکت داروسازی پورآتب


روز پزشک را جشن بگیرید ، یک روز قدردانی از کمک این دستان مهربان و دوستدار جامعه. اول سپتامبر امسال رنگ و بویی مشابه روز پزشک دارد. امسال ، روز پزشک جشن شجاعت ، ایثار و فداکاری همان پزشکانی است که در جنگ کرونا خدمت کردند و سعی کردند برای بیماران زخمی و کرونا لباس سالم بپوشند.

دیدگاهتان را بنویسید