رهن ۲۰۰ میلیون تومانی موسسه مالی رفاه را کی می دهد؟


موسسه مالی رفاه کارمندان به همان اندازه سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به نامزدها حرفه ای رهن مسکن صنوبر می تنبل. این رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در قالب قرارداد جلا به نامزدها تعلق خواهد گرفت.

برای ورود فوری تر به اطلاعات اخیر با اشاره به رهن های بانکی، اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کماپرس، نامزدها تسهیلات بازیابی مسکن کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشتریان موسسه مالی رفاه هستند، می توانند به همان اندازه سقف ۲۰۰ میلیون تومان حساب قرض الحسنه افتتاح و همراه خود نرخ درآمد ۱۸ نسبت تسهیلات اکتسابی کنند. برای از گرفتن این تسهیلات، از گرفتن سپرده گیلاس خوشایند در یکی اجتناب کرده اند شعب موسسه مالی الرفح الزامی است. اشخاص حقیقی در صورتی می توانند برای این رهن اقدام کنند کدام ممکن است حداقل سه ماه اجتناب کرده اند سپرده گذاری آنها قبلی باشد. نامزدها اکتسابی این تسهیلات باید کت و شلوار همراه خود مبلغ رهن، ضامن هر دو ضامن مناسب موسسه مالی را حاضر دهند. متعاقباً مورد نیاز نیست رهن گیرندگان سند تصرف موضوع این تسهیلات را در رهن موسسه مالی قرار دهند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

این رهن مسدود نیست و اشخاص حقیقی می توانند به همان اندازه نوک مدت بازپرداخت اقساط، سپرده و درو کردن های مورد نیاز را اکتسابی کنند. کمتر از مدت بازپرداخت این تسهیلات ۴۸ ماه است. نامزدها اکتسابی این تسهیلات باید قیمت های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی را نیز بپردازند.

مبلغ رهن اقساطی ۲۰۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن به موسسه مالی رفاه

طبق اصول جاری بانکی، نامزدها اکتسابی طیف گسترده ای از تسهیلات نباید دارای بدهی معوق هر دو چک برگشتی در سیستم بانکی باشند. علاوه بر این از گرفتن حداقل معمولی محاسبه می خواست موسسه مالی رفاه، وجود چشم اندازها بازیابی مسکن {در این} مجموعه الزامی است.

چنانچه موسسه مالی کمتر از مبلغ رهن را همراه خود نرخ درآمد تصمیم گیری شده و مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه به یکی اجتناب کرده اند نامزدها صنوبر تنبل، مبلغ اقساط برای وی ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان {خواهد بود}. کل درآمد این رهن ۸۱ میلیون و ۹۹۹ ۹۹۶ هزار تومان و کل مبلغ رهن و درآمد آن ۲۸۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۹۶ هزار تومان است.

درمورد : موسسه مالی رفاه

برای ورود سریعتر: