راه اندازی مرکز مطالعات تخصصی شهری و روستایی استان بوشهر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانرئیس مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری های شهرداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین مرکز مطالعات تخصصی شهری و روستایی جنوب کشور در مرکز علمی کاربردی سازمان تعاون بوشهر راه اندازی می شود. شهرداری ها

لیلا انبارکی وی بیان کرد: این مرکز به صورت تخصصی و سپس با ارائه راهکارها به دنبال شناخت موانع توسعه شهری و روستایی است. های کاربردهای جدید و نظریه های مشاوره برای رفع کاستی ها در این زمینه.

وی افزود: مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان ها دارای سامانه پذیرش دانشجو برای ترم جدید در رشته شهرسازی و همچنین رشته های معماری، طراحی داخلی، عمران، نقشه برداری است. و لیسانس مدیریت اداری.