راهپیمایی روز قدس زنجان | خبرگزاری فارس


افراد استان زنجان همزمان همراه خود روز جهانی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای ملت روزه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه کشورمان همراه خود حضور همراه خود شکوه در راهپیمایی این امروز جنایت‌های رژیم کودک کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیستی را محکوم کردند.



اشکان قره باغی



۱۳:۳۵


۱۴۰۱-۲-۹






http://fna.ir/1os5hp