رادیو مرگ نگین و آرنیکا: اولی مسموم شد و دومی از پنجره اتاقش افتاد.صداوسیما در این ویدئو علت مرگ “نگین عبدالمالکی” و “ارنیکا قائم مگی” را در اولی مسمومیت و در دومی را از پنجره تخت به پایین انداخته است.