رئیس کمیسیون کشاورزی: اولین قدم برای حذف ارز ۲۴۰۰ تومانی افتتاح و واریز یارانه به حساب خانوارها است/ مجلس، اجازه حذف یارانه نان و کالاهای اساسی را نمی‌دهد
در زمان دولت احمدی نژاد هدفمندی یارانه به خوبی اجرایی شد و این جراحی اقتصادی نه خونریزی و نه درد داشت چراکه زیر ساخت‌ها فراهم و فضای اقناعی ایجاد شد ‌وبه همین دلیل مردم پذیرفتند.