رئیسی: یک قدم به ساخت هواپیمای مسافربری نزدیک شده ایم
دستاوردهای ارزشمند دانشمندان و نخبگان صنعت دفاعی نه تنها برای کشور ما، بلکه برای جهان اسلام و عاشقان انقلاب اسلامی است.