رئیسی خطاب به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم(فیلم)
رئیسی خطاب به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم(فیلم)