دیدار باقری با نماینده انگلیس در سازمان های بین المللی
«علی باقری کنی» مذاکره کننده اصلی کشورمان با «استفن هایکی» نماینده انگلیس در سازمان های بین المللی دیدار و گفت و گو کرد.