دکتر دکتر چه باید بکند آیا انوشه از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری می کند؟


بسیاری از مردم دچار کم آبی می شوند که یکی از قوی ترین منابع کلسیم است. برخی از مردم می خواهند از شیر استفاده کنند که متأسفانه امکان پذیر نیست ، زیرا نمی توانند خود قند را تجزیه کنند. یعنی نسبت به لاکتوز حساسیت کمتری دارد. بدن آنها به اندازه کافی لاکتاز تولید نمی کند ، آنزیمی که برای تجزیه قند شیر استفاده می شود. این آنزیم در هنگام تولد بسیار مثر است و با افزایش سن کاهش می یابد. پس از کاهش تولید لاکتاز توسط کودک ، مصرف شیر را کاهش دهید. بنابراین ، ادامه مصرف شیر از بدو تولد و تداوم آن در مراحل بعدی زندگی ممکن است از ترشح لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید