دوشنبه؛ اجرای طرح هوشمند یارانه آرد و نان در استان تهران
استانداری تهران: نرخ نان برابر با نرخ مصوب ۱۴۰۰ است و هرگونه افزایش خارج از قانون مصوب غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد می شود.