دور شدن رکورد بازار سهام در ابتدای هفته


شاخص کل بورس نسبت به چهارشنبه قبلی ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۹ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۵ واحد رسید. شاخص بورس نسبت به ۴ روز قبل از امروز ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۸ واحد انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۳۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۱ واحد قرار گرفت.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار سهام اینستاگرام Comapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کمبریس، در این زمان دسترس در بازار سهام نمادهای «خانوار»، «فلز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تابیکو» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند. در طولانی مدت پیشنهادات روز، ۴۹۵ توکن افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ توکن همراه خود افت قیمت مواجه شدند. در این زمان قطعا ارزش آن را دارد سهام های خرده فروشی به بالاترین حد شخصی در ۴ ماه قبلی رسید. بر ایده فینال دانش، قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات دانش همراه خود ۳۸ نسبت افزایش نسبت به چهارشنبه قبلی به پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۲ میلیارد تومان رسید.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

شاخص کل فرابورس آیفکس نیز همراه خود انبساط ۳۱۵ واحدی به قاب ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۳ واحد رسید. در این زمان ۲۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۳ نوبت معاملاتی در فرابورس تکمیل شد. نمادهای «آریا»، «هرمز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شگویا» بیشترین تاثیر سازنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات بورس دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس در این زمان در محدوده ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۵ میلیارد تومان بود.

پیش سوراخ بینی بازار سهام

اخیرا اشخاص حقیقی حقیقی تا حد زیادی وارد بازار سرمایه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال بیشتری اجتناب کرده اند آن کرده اند. تقاضا برای نیروهای بازار سرمایه در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو شکسته نشده می تواند داشته باشد.

اکثر تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بورسی نسبت به بلند مدت این بخش خوش بین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند در صورت شکسته نشده این الگو، کل شاخص بورس ممکن است اجتناب کرده اند نیمه دوم کانال ۱.۴ میلیون واحدی رفتن تنبل. بعد از همه اصلاح مناسب شاخص بورس پس اجتناب کرده اند رفتن اجتناب کرده اند این محدوده قیمتی امکان پذیر {خواهد بود}.

درمورد : فهرست

برای ورود سریعتر: