دعای روز سوم ماه مبارک رمضان / اوقات شرعی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، ایام شرعی سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود سه شنبه ۱۵ فروردین ماه در افق تهران به رئوس مطالب زیر است:

اوقات شرعی درست در این لحظه تهران:

اذان صبح ۰۵:۲۰

{طلوع آفتاب} ۰۶:۴۶

ظهر اذان: ۱۳:۰۷ بامداد

اذان مغرب ۱۶:۴۳

شب آفتاب ۱۹:۲۹

اذان مغرب: ۴۷۴

عشاء اذان ۲۰:۳۴

Midnight Canon 00:24

نماز روز سوم

به تماس گرفتن الله الرحمن الرحیم

خدایا آبی ممکن است فیه افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف فیه اجتناب کرده اند جانب حماقت استتار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب کن دروغ اشتراک گذاری مینه سوتا خوشایند در موجود است زیرین فیه، خداحافظ آره بهتر از خوبی.

خدایا {در این} ماه به ممکن است شعور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری عنایت کن می گوید مرا اجتناب کرده اند سفاهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهی در اطراف کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر خیری کدام ممکن است {در این} ماه اجتناب کرده اند بین خرد می کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حق بهره مند شو. استاندارد، آه باشی آبدارترین گودمند.