دشمن نباید پایداری شخصی را بیازماید/ از دوام محدود به جغرافیای خاصی نیست – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المیادین، «مشیر المصری» اجتناب کرده اند رهبران جنبش «حماس» ذکر شد کدام ممکن است دشمن در سایه برخی گروه های عربی جنایات شخصی را انجام می دهد.

وی افزود: شهدا موید وحدت خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تولید دیگری محدود به حداقل یک جغرافیا نیست.

المصری عملیات جلو برای فلسطینیان را بهترین عملیات توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دشمن نباید پایداری ما را بیازماید.

وی خاطرنشان کرد: از دوام در جاری تعیین مقدار وضعیت حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتان انگشت روی راه انداختن است.

تحرکات مردمان فلسطین در جاری حاضر وضعیت را خاص می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در حاضر این تحرکات ناکام مانده است.

رئیس حماس تصریح کرد: معادله در امروز اینجا است کدام ممکن است برای هر اقدامی عکس العملی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن مجازات ها فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خصمانه شخصی را می بیند.

المصری همراه خود هشدار به رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند شکسته نشده پوشش آدم کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترور ذکر شد: از دوام ساکت نخواهد ماند.

وی در {پاسخ به} محکومیت عملیات مبایعه نامه طلبانه اردوغان ذکر شد: هر گونه محکومیت از دوام مردود است.

«مشیر المصری» کدام ممکن است همه رهبرانی کدام ممکن است غیر مستقیم به بخشی از به روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی هستند، باید حساب های شخصی را تعیین مقدار کنند.

وی در طولانی مدت کمک برخی ملت ها به رژیم صهیونیستی را مایه ننگ مردمان این ملت ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد کدام ممکن است از دوام شریف فلسطین برای بدست آوردن به حقوق خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص شخصی امتحان شده می تنبل.

اشخاص حقیقی مسلح صهیونیست روز شنبه سه جوان فلسطینی را در نزدیکی درگاه شهر ارابه در جنوب کرانه باختری به ضرب گلوله کشتند.

شاهدان عینی گفتند: نظامی رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند رسیدن خودروهای امدادی هلال احمر فلسطینی به محل مبایعه نامه این بچه ها فلسطینی جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس گفتن کرد کدام ممکن است قصد عرضه اجساد آنها را ندارد.