دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی در واردات نهاده های دامی
در پی اعلام تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی، رئیس جمهور به معاون نخست وزیر و وزیر اطلاعات دستور داد تا سریعا موضوع را بررسی و نتیجه را گزارش کنند.