دستان شما بهترین راهنمای تعادل میز شما هستند!


اگر فکر می کنید مرگ سخت و دشوار است و به یک مشاور مجرب نیاز دارید ، می توانم به شما بگویم که کاملا در اشتباه هستید! بدن ما به ما می گوید بدن ما چقدر بزرگ است غذا امروز مورد نیاز است.

 غذا

مصرف غذا و لوله کشی بزرگ را کاهش دهید

نیازی نیست بدانید در روز چه چیزی را صرف کنید یا برای کاهش وزن به متخصص تغذیه بروید بدن انسان پزشک است کافی است به کلمات او توجه کافی داشته باشید و به خوبی علامت دهید!

این یک راهنمای رژیم عالی برای کاهش وزن و اندازه بازو است

دستان خود را روی هم بگذارید. مانند این گروه ، امروز به قرص نیاز دارید!

غذا

مانند این قسمت از موتور شما نیاز روزانه شما به چربی (نان ، برنج ، ماکارونی و شیرینی) است.

دیدگاهتان را بنویسید