در 24 ساعت گذشته در ترکیه آزمایش کووید -19 روی 31000 بیمار ، 248 مثبت ، 236 مرگ.در 24 ساعت گذشته 361،000 164 آزمایش COVID-19 در ترکیه انجام شده است. 31،000 248 نفر آزمایش شدند ، 236 نفر فوت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید