در تهران باران می بارد
فردا دوشنبه در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم می شود و در نواحی شمالی افزایش دما و در نواحی شرقی کاهش وزش باد خواهد بود.