درگیری در دانشگاه شریف و خیابان های اطراف
بعداً وزیر تحصیلات عالی برای رفع درگیری ها شخصاً به دانشگاه شریف رفت و با نیروهای امنیتی، استادان و دانشجویان صحبت کرد و در نهایت موفق شد امکان خروج امن تعداد قابل توجهی از دانشجویان را به محیط خارج از دانشگاه و لیلیه های دانشجویی فراهم کند. .