درخواست جدید تل آویو از ریاض؛ مجوز پرواز مستقیم به عربستان سعودی
این درخواست رسمی از سوی رژیم اسرائیل به مقامات سعودی ارسال شده است که عربستان قبلا زائران ساکن در سرزمین های اشغالی را پذیرفته بود. اما این مسافران باید از کشورهای ثالث وارد عربستان می شدند.