درخواست استقلال از شبکه ۳: جشن قهرمانی ما را پخش نکنید
باشگاه استقلال به امضای مصطفی آجورلو در نامه ای عجیب به مدیریت شبکه سوم سیما، عدم پخش جشن قهرمانی این تیم را خواستار شد.