درآمد تجاری پس از تحول صنعت فوتبال.


پادکست

پس از شیوع کووید -19 درآمد تقریباً هر باشگاه فوتبال به شدت کاهش یافته است. این وضعیت باشگاه های فوتبال را ناگزیر به جستجوی باشگاه جدید کرده است.

Cefa Sengkul |
14.10.2021دیدگاهتان را بنویسید