دانگ فنگ هائوجی؛ یک SUV لوکس چینی ارزان قیمت! (+عکس)
دانگ فنگ هائوجی از نظر ابعاد برابر با طول ۴۷۲۰ میلی متر، عرض ۱۹۱۰ میلی متر و ارتفاع ۱۷۰۲ میلی متر توسعه یافته است. فاصله بین محورها نیز ۲۸۲۵ میلی متر گزارش شده است. وزن خالص هائوجی ۱۶۰۸ کیلوگرم است.