داستانی عجیب و واقعی از این روزهای جامعه ما: پیام صاحبخانه، عصبانیت مستأجر و پاره شدن پرده گوش پسر همسایه.
وقتی صاحبخانه پیغام داد که می خواهی ۱۰۰ میلیون تومان به رهن و یک میلیون تومان به اجاره اضافه کنی وگرنه تا آخر هفته فرصت داری که تخلیه کنی، بیشتر متوجه نشدم، فقط سر و صدای همسایه هاست. بچه ها از پله ها بالا و پایین می پرند در ذهن من بود.