خرید سالم – دکتر مجید کلاهدوزان


وقتی با یک لیست خرید سالم شروع می کنیم ، خرید مواد غذایی بسیار راحت تر و آسان تر به فروشگاه های مواد غذایی سالم منتقل می شود.

با شرکت در کلاس غوطه وری ، به شما آموزش انتخاب های سالم و خرید را می آموزیم.

سهشنبه 18 سال

برج ساعت ساعت 9 شب

با بیان یک زن دکتر نایب پور

برای دریافت پیوند به شماره

09160358760

در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید