خبر جدید اروپا برای بازار ارز/ اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرده است؟


تب یک روزه بازار ارز فروکش کرده و قیمت دلار امروز و دیروز تغییر محسوسی نداشته است. اما امروز خبر سیاسی دیگری منتشر شد که می تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد; خبر احتمال اعمال تحریم های جدید علیه ایران توسط اتحادیه اروپا.

خبر جدید اروپا برای بازار ارز/ اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.