خبرگزاری مهر: ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار مسافر مسافر نوروزی وارد لرستان شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسید امین قاسمی اظهار داشت: ادعا کردن وی همراه خود ردیابی به ورود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار مسافر نوروزی به لرستان به خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۳ هزار نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری لرستان بازدید کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه توانستیم اجتناب کرده اند تمامی قابلیت های مدارس، سالن های ورزشی، مهمانسراها، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها گردشگری دارای مجوز استفاده کنیم.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی لرستان افزود: تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰ هزار مسافر اجتناب کرده اند از قلعه تاریخی فلک بازدید کرده اند. آسمانی ها جلب رضایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید.