خبرگزاری مهر: بیش اجتناب کرده اند ۹۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان پزشکی با بیرون مرز اجتناب کرده اند غرق شدن بیش اجتناب کرده اند ۹۰ مهاجر در دریای مدیترانه خبر دادند.

بر ایده این گزارش، ۴ مهاجر توسط عالی تانکر نجات یافتند.

بازماندگان گفتند قایق حامل ۱۰۰ مهاجر هفته قبلی لیبی را به مکان تعطیلات اروپا توقف کرد.