خبرگزاری مهر: بهبود روابط قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران به نفع ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه رسانه مقامات، سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در {پاسخ به} تصمیم تلفنی «شیخ حمد بن». تمیم آل ثانی »امیر قطر همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود ردیابی به قابلیت های عظیم برای افزایش درجه روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت ذکر شد: تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوحه می توانند گام های موثری به نفع ۲ ملت بردارند. ملت ها وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را در قلمرو برقرار می کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به بازدید آتی امیر قطر به تهران در بلند مدت نزدیک ذکر شد: {در این} بازدید انتخاب ها اساسی در راستای بهبود اصولاً روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت در زمینه های مختلف متعهد شدن احتمالاً وجود خواهد داشت.

رئیس جمهور علاوه بر این همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند میزبانی جام جهانی فوتبال در قطر، برای این ملت آرزوی رسیدن برگزاری این مناسبت مهم ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به همان اندازه به بهتر از تعیین کنید اجتناب کرده اند مسابقات جام جهانی در جزیره کیش میزبانی تدریجی. مسیر. جزایر تولید دیگری نزدیک قطر به بهتر از تعیین کنید قابل انجام کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مشخص هستیم کدام ممکن است همراه خود این سیستم ریزی {انجام شده}، جهان شاهد ورزشی های فراموش نشدنی {خواهد بود}.

«شیخ حمد بن تمیم آل ثانی: امیر قطر نیز {در این} تصمیم تلفنی تایید کرد کدام ممکن است کشورش پس اجتناب کرده اند دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای تمدید شده ۲ ملت در دوحه قابل مقایسه با مناسب همراه خود تاکید بر تلاش شخصی به یکپارچه بهبود روابط همراه خود تهران، ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است بازدید ممکن است موقعیت مهمی در بهبود روابط برادرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش همکاری ها دارد.

شیخ حمد بن تمیم آل ثانی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور کارکنان سراسری فوتبال ایران در جام جهانی ذکر شد: {در این} مسابقات به خوبی اجتناب کرده اند برادران شخصی استقبال خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی کدام ممکن است کارکنان ایران در آن حضور دارد، گروهی حماسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خواهیم بود. ” ورزشی های جذاب را ببینید.

امیر قطر خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به همکاری ۲ ملت در برگزاری مسابقات، وزیر راه قطر سریع دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جزیره کیش همراه خود همتای شخصی در خصوص نحوه همکاری گفتگو خواهد کرد.