خبرگزاری مهر: انواع قربانیان به معامله با در بیمارستان های یزد به ۱۶۹ نفر رسید – اطلاعات مهر، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحبیب نقوکار در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: در جاری حاضر ۱۶۹ فرد مبتلا نامشخص به تاج گذاری در بیمارستان استان یزد بستری هستند کدام ممکن است ۳۹ نفر اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} وخامت حالشان در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.

وی اظهار داشت: ساعت شب قبلی ۵۰ فرد مبتلا نامشخص به تاج گذاری به بیمارستان های استان یزد منتقل شدند.

نیکوکار همراه خود ردیابی به رنگ های جدید شهرها اظهار داشت: بهاباد در نارنجی، مهراز، تفت، ابرکوه، خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرفست در صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها به رنگ زرد کرونا.

معاون معامله با دانشکده علوم پزشکی یزد بر پایان دادن فاصله واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری اقدامات بهداشتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک در تجمعات تاکید کرد.