حماس: عملیاتی کدام ممکن است مقدم بر از دوام است، اصولاً است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، «مشیر المصری» یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد حماس در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود المیادین اظهار داشت: دشمن برای حمایت اجتناب کرده اند برخی رژیم های عربی برای ارتکاب جنایات شخصی اجتناب کرده اند چتر استفاده می تنبل، با این حال ما نباید پایداری ما را بررسی کنید

المصری اظهار داشت: رژیم اشغالگر امتحان شده می تنبل قطب نما فلسطین را اجتناب کرده اند سرزمین های اشغالی در سال ۱۹۴۸ منحرف تنبل. با این حال پس اجتناب کرده اند اینکه آنها ملایم کردند فلسطینی هستند، این تکنیک شکست خورد.

۵ صهیونیست در عملیاتی در ۲۹ مارس در بنی بروک در تل آویو کشته شدند. در عملیات استشهادی هفتم اسفندماه در شهر خسیره نیز ۲ صهیونیست به مبایعه نامه رسیدند.

در ۲۲ مارس، ۴ شهرک نشین صهیونیست در ۲ حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله همراه خود سلاح خنک در بئرشبع کشته شدند.

المصری تاکید کرد کدام ممکن است شهدا بر عروسی خویشاوندان همراه خود همه فلسطینی ها تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بودند کدام ممکن است از دوام محدود به جغرافیای خاصی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات فلسطین در بلند مدت اصولاً {خواهد بود}. متعاقباً رژیم اشغالگر نباید پایداری ما را بیازماید.

این مقام حماس همراه خود تایید اینکه از دوام در جاری تعیین مقدار وضعیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایش در جاری کنار هم قرار دادن‌باش هستند، اظهار داشت: اعتراضات مردم فلسطینی‌ها واقعیت را نماد می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اشغالگر نتوانسته آن را عرضه دهد.

المصری تاکید کرد: معادله در لحظه اینجا است کدام ممکن است هر اقدامی همراه خود پاسخ مواجه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن تمام مجازات ها این بدتر کردن فشار را متحمل تبدیل می شود. ما به رژیم اشغالگر اجتناب کرده اند یکپارچه پوشش ترور هشدار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در مخالفت با آن به هیچ وجه ساکت نخواهد شد.

المصری در پاسخ به محکومیت این عملیات استشهادی اجتناب کرده اند سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: هرگونه محکومیت عملیات از دوام مردود است.

وی اجتناب کرده اند سران کشورهایی کدام ممکن است {برای عادی}‌سازی همراه خود دشمن صهیونیستی شتافتند خواست به همان اندازه در حساب‌های شخصی {تجدید نظر} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: کمک به رژیم اشغالگر ننگ مردمان آن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام ما عزت‌آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال حق خالص .

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید