حال و هوای ایرانیان ۱۴۰ سال پیش / خاطرات کشیش ۱۴ ساله آمریکایی مقیم ایران
«زندگی و شرایط ایرانیان» خاطره ساموئل ویلسون کشیش آمریکایی است که در دوران گریه ناصرالدین شاه به مدت ۱۴ سال در ایران زندگی کرد.