جوجه ها با نیم سکه وارد بازار شدند
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی می گوید: در واحدهای مرغداری دیگر جوجه ای با ارز ترجیحی وجود ندارد و آنچه به بازار عرضه می شود نصف ارز است که بر این اساس انتظار می رود قیمت مرغ به قیمت مصوب برسد. . نرخ. ”