جشنواره فارابی برای معرفی بیشتر سرمایه های کاربردی در علوم انسانی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمود حکمت نیا عضو کارگروه حقوقی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی درباره دستاوردهای علمی فارابی گفت: ابتدا جشنواره فارابی به دلیل علمی بودن مورد توجه نهادهای معتبر بین المللی قرار گرفت. شهرت در داخل و خارج از کشور و ثانیاً با فعالیت در علوم انسانی ظرفیت مطلوب در این زمینه و ابزاری برای ارائه و ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ایجاد شده است.

ادامه داد: جشنواره از نظر اجرا نشان داد از همه توانمندی های موجود استفاده کرده و اجرای مطلوب و قابل قبولی از خود نشان داد. بدیهی است برای اینکه فارابی گامی رو به جلو بردارد باید برنامه ریزی های گسترده تری برای این جشنواره لحاظ شود.

حکمت نیا با اشاره به اقداماتی که جشنواره فارابی در آینده باید انجام دهد خاطرنشان کرد: جشنواره فارابی به معرفی و حمایت از چهره های مطرح در حوزه علوم انسانی می پردازد. این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد، اما باید فعالیت خود را گسترش دهد، مثلاً جشنواره بخشی مربوط به درج آثار در حوزه مقاله ندارد.

وی در این خصوص تصریح کرد: جشنواره باید نظریه ها و عملکردهای بومی را به ویژه در حوزه علوم انسانی تقویت کند و سرمایه های خاص و کاربردی تری را در این زمینه معرفی کند. در مجموع طی این سال ها فارابی توانسته جشنواره ای در سطح جمهوری اسلامی ایران باشد و در عرصه بین المللی برای خود اعتبار کسب کند، هرچند هنوز راهی برای مطلوبیت و مقبولیت بیشتر وجود دارد.

حکمت نیا به نقش دانشگاه ها و فضاهای علمی در زمینه تحول در علوم انسانی اشاره کرد و درباره کمک مجامع علمی به فارابی گفت: جشنواره ساختار منسجمی دارد که شامل افرادی است که آثار خود را ارائه می دهند و افرادی که این آثار را اصلاح می کنند. و ارزیابی کنید؛ بودن.

وی تصریح کرد: جشنواره باید به استقبال و ارزیابی آثار حداکثر توجه داشته باشد و از فضاهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی بیش از پیش استفاده کند. زمانی که کار علمی در جشنواره بررسی و معرفی می شود. متولیان و متولیان جشنواره باید برای ترویج و جلب توجه آن کار در جامعه به ویژه جامعه علمی برنامه داشته باشند. که جشنواره فارابی نتوانست در این حوزه به درستی عمل کند.

عضو کارگروه حقوقی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی افزود: جشنواره می تواند موضوع بحث مجامع علمی باشد. دانشگاه می تواند نقش سازنده ای در ارائه راه حل بهتر و رقابتی تر برای این روند و پیشبرد جشنواره در این زمینه داشته باشد. در واقع جشنواره فارابی باید با حضور در نشست های علمی، هدفمند و نظام مند عمل کند و به صورت فرآیندی، آثار علمی در این زمینه را دریافت، انتخاب و برانگیزد.

حکمت نیا در پایان خاطرنشان کرد: حضور جشنواره فارابی در نشست های علمی باعث پیشرفت کارها می شود و باید به این موضوع توجه ویژه شود. وقتی کار علمی در فضاهای پژوهشی و دانشگاهی پذیرفته می شود، گام های بعدی برای اجرای این طرح علمی برداشته نمی شود. در واقع کار برگزیده در ابتدای راه به پایان کار می رسد در حالی که جشنواره فارابی می تواند به طور ویژه در این زمینه فعالیت کند و باعث شود فارابی بیش از پیش در محافل و نهادهای علمی مورد توجه قرار گیرد.