جزئیات بیشتر از انگیزه کشته شدن مامور امنیتی «برومند نجفی»/ قاتل مامور امنیتی نجفی پیشتر تهدید کرده بود (فیلم)
امروز پس از اولین جلسه رسیدگی مجدد به این پرونده در مقابل ساختمان دادگاه، پدر مقتول با اسلحه کلاشینکف به مامور امنیتی حمله کرد و او را کشت.