جزئیات بزرگترین قرارداد نفت و گاز ایران و روسیه


وزیر نفت گفت: با چند شرکت روسی در زمینه صادرات، ترخیص و تبادل محصولات حوزه دریای خزر شروع به همکاری کردیم.

مقاله جزئیات بزرگترین قرارداد نفت و گاز ایران و روسیه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.