جزئیاتی با اشاره به تلویزیون Ivo 8000 سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های آن


برند سامسونگ یکی اجتناب کرده اند پیشتازان ساخت بسیاری از محصولات دیجیتال اعم اجتناب کرده اند تلویزیون، گوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. Ivo 8000 مانکن نسبتا جدید تلویزیون {در این} سری می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولی اجتناب کرده اند سری Ka4 می باشد.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات فناوری داده ها، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کاماپرس، این مانکن سال قبلی راه اندازی شد شد. مانکن مالی Ivo 8000 {به دلیل} طراحی آسان، Motion X-Celebrity، Top View را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص Fanori مورد ملاحظه مشتریان قرار گرفته است. Samsung Ivo 8000 قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های عکس نیز دارد کدام ممکن است شیوع این محصول را نسبت به مانکن های خیلی شبیه افزایش داده است. در همین جا به برخی اجتناب کرده اند عملکرد های مهم Ivo 8000 ردیابی می کنیم.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

نحوه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن تلویزیون سامسونگ Ivo 8000 تلفزیون

پیوستن ساده یکی اجتناب کرده اند عملکرد هایی است کدام ممکن است برای تلویزیون ها مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. Samsung Ivo 8000 به سادگی به تلفن، تبلت، کامپیوتر لپ تاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های دیجیتال متصل تبدیل می شود. این مانکن دارای قابلیت تاپ ویو می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسئله باعث تبدیل می شود به همان اندازه پیوستن این تلویزیون به وسایل دیجیتال ممکن است ساده شود.

طراحی Ivo 8000 نیز اندیشه در مورد شده است. این مانکن دارای کمترین محیط، اندامی باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری آسان است. این محصول به سادگی بر روی دیوار نصب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فناوری در گذشته دارای اساس های جدیدی می باشد. این مانکن دارای ۲ اساس می باشد.

نوع پردازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانایی برای سری جدید تلویزیون سامسونگ

خوانایی نمایش فیلم Samsung Ivo 800 بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی عکسها را همراه خود عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب خوشایند حاضر می دهد. فناوری Motion X-Celebrity این تلویزیون اجازه می دهد به همان اندازه عکسها همراه خود حداقل تاری، شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعوجاج حاضر داده شوند.

رنگ های Evo 8000 دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب هستند. این امر {به دلیل} قابلیت رنگ کریستالی پویا این محصول است. همین فناوری امکان جداسازی رنگ ها اجتناب کرده اند عکسها منتشر شده شده در تلویزیون را همراه خود خوانایی بالا پیشنهادات. به معنای واقعی کلمه هستند، همراه خود کمک این سیستم می توان عمیق درمورد به رنگ های عکسها مختلف را بیانیه کرد. به علاوه این مانکن دارای قابلیت HDR 10 می باشد کدام ممکن است تمایز عکسها را در نواحی روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریک بازدیدها افزایش می دهد.

این سری اجتناب کرده اند محصولات سامسونگ دارای پردازنده ۴K می باشد. این پردازنده در تلویزیون Ivo 8000 باعث افزایش سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت در پردازش محتوای نمایشی تبدیل می شود. این پردازنده همراه خود توافق رنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی عکسها نسبت تمایز بالایی را حاضر می دهد.

همین پردازنده خوانایی تصویر محتویات مختلف را همراه خود ارزیابی از واقعی به همان اندازه رزولوشن ۴K افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تصاویری همراه خود عمیق فوق العاده بالا حاضر تبدیل می شود.

درمورد : سامسونگ

برای ورود سریعتر: