جایزه تمشک طلایی بروس ویلیس پس گرفته شد/ ما اجتناب کرده اند این بیماری خبر نداشتیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند رویترز، پس اجتناب کرده اند ادعا خانوار بروس ویلیس راه احتمالاً انجام دادی برای بیماری آفازی جوایز تمشک طلایی کدام ممکن است تحمل تأثیر قرار گرفته اند، ادعا کرده اند کدام ممکن است جایزه ای را کدام ممکن است امسال به بروس ویلیس اعطا کرده بودند، پس می گیرند.

تمشک طلایی کدام ممکن است امسال بخش جدیدی اجتناب کرده اند بدترین ورزشی‌های بروس ویلیس را تحمیل کرد به همان اندازه ورزشی‌های بروس ویلیس را در سال ۲۰۲۱ ممنوع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند فینال فیلم‌هایش در آن بخش، روزی کدام ممکن است متوجه شد ورزشی ضعیف این بازیگر {به دلیل} بیماری است، به دست آورد جایزه شد. جایزه

در یک واحد دسته به صورت جداگانه کدام ممکن است امسال تحمیل کردند، هشت فیلم بروس ویلیس را شناخته شده به عنوان بدترین فیلم انواع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام او را برای ورزشی در «گناه کیهانی» نامیدند. بدترین آنها ورزشی او را انواع کردند.

همراه خود این جاری، بنیانگذاران جایزه این بیماری را ادعا کردند بازیگر آنها نمی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف کردند کدام ممکن است اکنون ویلیس را شناخته شده به عنوان می شناسند بدترین بازیگر انتخاب خواهد گرفت غلط.

تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند ادعا عنوان ویلیس {در این} نیمه، خانوار این بازیگر ادعا کردند کدام ممکن است او برای بحث کردن ضرر دارد.

تعدادی از کارگردان بعدا تایید کردند کدام ممکن است در سال های جدیدترین درگیر بهزیستی این بازیگر بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدند کدام ممکن است او مشکلات بهزیستی دارد.

مایک برنز، کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ در فیلم “خطرناک اجتناب کرده اند نابودی” همراه خود ویلیس همکاری کرد، در مصاحبه ای همراه خود لا این روزنامه می گوید: «پس اجتناب کرده اند روز اول فیلمبرداری، ضرر را دیدم. بهتر شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فهمم چرا اجتناب کرده اند من می خواهم خواست جملات را مختصر کنم.

بروس ویلیس در ۲ سال قبلی در بیش اجتناب کرده اند ۱۵ فیلم به نظر می رسد شده است.

“محاصره آمریکایی”، “راس”، “بن بست”، “خندق”، “نیمه ساعت شب روی مبادله” گیاه دارویی«رستگاری اجتناب کرده اند نابودی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بقای ورزشی» اجتناب کرده اند تولید دیگری فیلم‌های ویلیس {در این} فهرست بودند. بدترین نمایشنامه های او نامزد جایزه تمشک طلایی شدند.

بنیانگذاران این جوایز اخیرا جایزه ای اکتسابی کردند بدترین برای کدام بازیگر شیلی ۲ برابر در فیلم “براق شدن” در سال ۱۹۸۰ اتصال، منطقه{به دلیل} فشار بیش از حد کارگردان فیلم، استنلی کوبریک، لغو شد.

جوایز تمشک طلایی هر ساله برای راه اندازی شد بدترین بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران هالیوود اهدا تبدیل می شود.