جانشین عقیدتی سیاسی ارتش: ایران امروز در اوج عزت و عزت است/ جایگاه ولی فقیه همچون خورشید در عرصه بین المللی می درخشد.
احمد جلیلی صافات: امروز ایران محور مقاومت در منطقه است، قدرت روزافزون ایران همه محاسبات بیگانگان و مستکبران را به هم ریخته است.