تکیه جارو / احمد مسجد جامعی (+ عکس تکیه های قدیمی تهران)بر اساس برخی اسناد، در زمانی که تهران دارای ۵ منطقه (عودلاجان، بازار، سنگلج، دولت و چاله‌میدان) بود، پشتیبانی آن به حدود ۸۰ پشتوانه می‌رسید.