تکرار | خواص جذاب ایده ها دشمنان را افزایش می دهد


حجت الاسلام احمد السالیک احمد السالیک عضو شورای مرکزی محله روحانیت مبارز در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به اقدامات معاندین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدانقلاب در تحمیل تحمیل. سناریویی علیه انقلاب است کدام ممکن است برای ضربه زدن به انقلاب راه می‌اندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه ضعیف‌های مؤمن آن را افزایش می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر محله ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی جامعه تأثیر می گذارد در امکانات انتخاب‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مقامات

السالیک افزود: به همین دلیل اولین کار ما باید سنت نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را فرا بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدانیم رعایت این نکته ممکن است ما را اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند گمراهی ها نجات دهد.

این معاونت تصریح کرد: دشمن سعی دارد بر احساسات، عواطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ایده ها ضعیف تأثیر بگذارد. اندیشه ها گمشده اساس های اساسی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد}، می توان اظهار داشت کدام ممکن است دشمن در بخش های تولید دیگری نیز به نیازها شخصی رسیده است.

وی اظهار داشت: مقام معظم مدیریت برای تبیین این موضوع در دیدار همراه خود اعضای مجلس خبرگان مدیریت فرمودند کدام ممکن است اغوای افراد اجتناب کرده اند طریق اغوای اموال محله انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته فوق العاده مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ملاحظه داشت کدام ممکن است اگر عملکرد‌های محله خرس تأثیر این تحریک‌ها قرار گیرد، محله را فریب داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراه می‌کنند، کدام ممکن است برای مقابله همراه خود این توطئه باید همراه خود دقت کافی حرکت کرد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی محله روحانیون مبارز در طولانی مدت اظهار داشت: دشمن اجتناب کرده اند طریق دنیای آنلاین ما جستجو در تحمیل فتنه، تفرقه، انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن اساس های وحدت ملت ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرآیند های مختلف برای بی اعتمادی افراد استفاده می تنبل. این نظام، اجتناب کرده اند جمله عملکرد عملکرد های لجباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب، افزایش ایده ها دشمنان است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید