توسعه ارقام روغن زیتون در باغات کشور – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، مجری طرح توسعه کشت زیتون از ورود ۱۱۰ نوع رقم مناسب برای توسعه کشت زیتون در کشور خبر داد.

میر عرب وی افزود: چندین رقم زیتون در کشور کشت می شود که رویکرد جهاد کشاورزی در توسعه ارقام روغنی و باغات متراکم است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این میان است بار وی گفت: امسال با حمایت دولت از توسعه کشت زیتون میزان تولید زیتون و روغن استحصالی از این میوه نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر خواهد شد.

برومند با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد، گفت: امسال میزان تولید از ۲۰۰ هزار تن فراتر می رود و پیش بینی می شود روغن زیتون از ۱۵- تا ۱۷ هزار تن فراتر رود.

نقش و اهمیت زیتون در تولید روغن باعث قیمت گذاری کشاورزی زیتون شد بجز محصولات اساسی و مشمول حمایت یارانه ای.

دستیار برنامه کوچک و اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه با خرید تضمینی می توان سطح زیر کشت این محصول را افزایش داد، تصریح کرد: در این زمین سیاست مختلط اعمال می شود و همزمان هر دو خرید انجام می شود. از سازمان تعاون روستایی و صنایع در حال پردازش آغاز شد، تسهیلاتی تحت عنوان سرمایه در گردش توسط سازمان های جهاد کشاورزی از بند الف تبصره ۱۸ در اختیار صنایع برخی استان ها قرار گرفت تا باغداران از مازاد تولید خود متضرر نشوند.

قربانی افزود: بر اساس طبق دستورالعمل قیمت خرید از ۱۶۰۰۰ تومان شروع می شود تا ۲۵۰۰۰ تومان.

سطح زیر کشت زیتون در کشور ۷۵ هزار هکتار است و استان قزوین با ۱۰ هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت زیتون را دارد.